Grote Schoonmaak

Zoals alle ordentelijke huishoudens houdt ook TCW grote schoonmaak en wel maandag 25 april om 19:00 in en rond het clubhuis. Hiervoor zijn, naast de reguliere vrijwilliggers, wel extra vrijwiilgers nodig. Geef je op via de lijst in het clubhuis of bij Evert Kolet