Nieuwjaarsspeech 2011

Beste TCW-ers,
Ook dit jaar weer de bekende vooral KORTE Nieuwjaarsspeech met daarin de volgende onderdelen: Ten eerste een terugblik en de bedankjes voor diverse personen die hun steun of inzet aan TCW afgelopen jaar hebben getoond. Ten tweede de vooruitblik op het komende wielerseizoen 2011 en ik sluit zoals gebruikelijk is af met een wens en toost op TCW!  Dit jaar probeer ik me wederom aan te passen aan alles wat de rare activiteitencommissie hierbij van mij verwacht, dus ik draag een petje!

Terugblik 2010 en bedankjes:
Als ik afgelopen jaar moet typeren dan zou ik het een jaar van vernieuwing en feest willen noemen. Ik hoor u al denken vernieuwing hoe komt hij erbij, want TCW is en blijft mijn onveranderde, solide clubje met fietsen op zaterdag, een Derajeur die regelmatig op de mat valt en waar alles zoveel mogelijk bij het oude dient te blijven. En natuurlijk vind ik dat ook en wil ik dat ook, en alle vrijwilligers en sponsoren en overige leden die hiervoor zorgdragen wil ik dan ook van harte bedanken dat zij dit mogelijk maken! Echter de vele nieuwe leden (ook afgelopen jaar weer een stijging van 20 leden) vragen ook om vernieuwingen, want het is ook hun club nietwaar. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de enthousiaste MTB-groep, die Jeroen Roelofs hebben afgevaardigd in het bestuur. Maar die ook de organisatie van MTB-weekenden, de Wintertrio’s en de Hel van Wageningen/MTB-tocht bij de JJC vernieuwen en op de kaart zetten. Dat doen zij samen met ervaren oudere leden vanuit de club maar ook met nieuw elan en met nieuwe parcoursen! Hiervoor neem ik graag het petje af! En als u dat ook ondersteunt volg me dan bij die handeling en neem ook even de pet af om ook uw waardering uit te spreken!

Verder is ook het sponsorbeleid bij TCW geprofessionaliseerd en vernieuwd afgelopen jaar. De steun van de sponsoren voor de kleding (Scheepswerf Gerlien-van Tiem BV, Mastbergen Fietsen, Woudenberg Wijnhandel, en Sportcentrum de Plataan) en bij de JJC (o.a. Eneco, Menzis, Rabobank Vallei en Rijn, Shimano, Michelin en Cycletours) en de vele adverteerders in de Derajeur blijven ook in het crisisjaar 2010 verbonden aan TCW. Deze nieuwe uitstraling heeft ook een grote nieuwe sponsor aangetrokken. De Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) sponsort de MTB-tochten de komende 3 jaar voor onze club! Graag neem ik dan ook mijn petje af voor alle sponsors van TCW en wil hun danken voor hun nimmer aflatende steun en vertrouwen en reken op een goede verdergaande samenwerking met hen in 2011. Hiermee verbonden wil ik mijn bijzondere dank uitspreken aan Edwin Janssen, die al deze sponsors voor onze club binnenhaalt. Verder stopt hij met het relatiebeheer met de sponsors van de advertenties in de Derajeur. Hierbij als dank een bon, en mijn petje af voor hem!

Een feest met vernieuwing was het ook afgelopen juni toen TCW voor de 25e keer de Jan Janssen Classic organiseerde en er een waar feest van maakte met muziek, de eerste hernieuwde Hel van Wageningen MTB-tocht en life voetbal kijken op een levensgroot scherm na afloop in de Bongerd. Ik kijk er met veel plezier op terug en neem mijn petje af om de JJC-commissie hartelijk te bedanken voor hun organisatietalent en enorme inzet samen met de 200 vrijwilligers. De aftredende commissieleden Peter van Amersfoort (enkel als trekker aftredend) en Hans Bitter wil ik graag naar voren roepen om een persoonlijk bedankje in de vorm van een bon in ontvangst te nemen.
Nu we toch in de bonnen beland zijn wil ik ook graag de andere terugtredende TCW-leden uit de diverse commissies kort bedanken. Gerrit Heida die zich vanuit de Toercommissie heeft teruggetrokken, Dan zijn ook de leden Ruud Binnendijk en Niels Dignum afgetreden uit de schoonmaakploeg. En als coordinator van de schoonmaakcommissie heeft Gerrie Wijnen haar werkzaamheden voor de club dit jaar beeindigd. Willen jullie alledrie naar voren komen. Ook Zwerus van Dreven en Tonnie Minnebreuker die als barman/koffiezetter zich hebben teruggetrokken, wil ik met een bon bedanken. En tenslotte Marjo Lexmond die zich als lid van de redactie en uit het bestuur heeft teruggetrokken.
Ook voor Annemiek van Vleuten was het afgelopen jaar een groot feest om als TCW-lid maar vooral als profwielrenster te mogen rijden in de hele wereld en te kunnen beschikken over de mooiste faciliteiten op wielergebied die NL voor dames kent. En ze was nog succesvol ook want ze werd afgelopen jaar 2 keer 1e in de ronde van Drenthe en die van Barendrecht, maar werd ook 2e in de klassementsronde in Spanje in juni en won de leiderstrui en het eindklassement in la Route de France in augustus! Dit lezen we niet alleen regelmatig in de Derajeur omdat ze enkele grote fans heeft binnen onze club, maar ze toont ook op een avond als deze haar gezicht bij TCW. Wat haar bijzonder siert is dat ze TCW laat delen in haar oogst aan prijzen, ze heeft afgelopen najaar het leiderstricot van La Route de France aan TCW geschonken. En ik wil haar niet alleen feliciteren namens u allen met deze prijs maar haar ook hartelijk bedanken voor dit prachtige shirt wat inmiddels in het clubgebouw in die hoek een ereplekje heeft gekregen. We hebben hier geen ronde missen, echter “ronde” heren hebben we voldoende, en als vertegenwoordiger van hen wil ik je dan ook hartelijk danken namens u allen en je hierbij een prachtig bos bloemen overhandigen. En natuurlijk neem ik mijn petje diep af voor je!

De verwachte hoogtepunten voor 2011:
Komend jaar geen jubileumfeesten bij TCW. Maar natuurlijk kunnen we wel weer ontspannen fietsen in clubverband of op de weg of in het bos. We hebben altijd nog de eigen clubtochten, de JJC, de vierdaagse en het MTB-weekend. Kortom volop te beleven fietsend bij TCW in 2011, maar in het clubgebouw is het ook altijd gezellig op zaterdag of dinsdagavond.

Ook is er een aantal nieuwe activiteiten die van enkele clubleden bijzondere aandacht vereisen. De clubkleding gaat in 2011 het derde en laatste jaar mee, wat betekent dat de sponsoring komend jaar geregeld dient te gaan worden om in 2012 weer in vernieuwde kleding te kunnen verschijnen. Dit vraagt natuurlijk weer veel werk van de sponsorcommissie en de kledingcommissie van TCW en dat waardeer ik bijzonder.
In de derde week van januari zal de nieuwe lustrumcommissie worden geïnstalleerd door het bestuur om weer een jubileumtocht te gaan voorbereiden/organiseren ter ere van ons 35-jarig bestaan in 2014. Mocht u nog ideeën hebben of voorstellen willen doen, stuur die dan binnen 2 weken aan het bestuur.
Ik wil u opmerkzaam maken op het feit dat het steeds moeizamer wordt om toestemming te verkrijgen voor de MTB-tochten. Vanaf  2011 hebben we daarom voor de MTB-tochten van TCW, de wintertrio’s en bij de Hel van Wageningen op bijzondere wijze vergunning aangevraagd bij de natuur- en bosbeheerders in onze regio. Dit heet S(up)port for Nature; per deelnemer wordt bij TCW op elke tocht een bescheiden bijdrage aan de bos- en natuurbeheerders afdragen, om daarmee ook in de toekomst verzekerd te blijven van hun steun aan onze evenementen. Op 18 januari (volgende week dinsdagavond) wordt hierover uitleg gegeven door Patrick Jansen op de club. Zorg dat u erbij bent en hopelijk wordt dit een blijvend succes voor allen.

Tenslotte wil ik u nog opmerkzaam maken op een tweetal activiteiten die in samenwerking met Sportcentrum de Plataan plaatsvinden. Ten eerste is er de tweede spinningavond op 19 januari (die inmiddels geheel is volgetekend) en vinden er ook dit jaar weer 2 MTB-clinics plaat vanaf de Plataan op respectievelijk 15 januari voor beginners en op 29 januari voor gevorderden. Teken u nu nog even in op de lijst hiernaast anders kan dit niet doorgaan.

Wens voor 2011
Dan kom ik nu bij het laatste deel van deze speech; ik hoop dat het leuk en niet te lang was. Ik wil met u allen proosten op een veilig en plezierig fietsjaar bij TCW en Wens u en de uwen alle Gezondheid, plezierige fietstochtjes en Veel Geluk toe in 2011. PROOST!!

Herman Winkels

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.