Vereniging

Clubhuis en activiteitenagenda

De start van alle fietsevenementen als ook de meeste andere verenigingsactiviteiten vinden plaats in het eigen clubhuis. Voordat de leden gaan fietsen wordt er in het clubhuis eerst koffie gedronken. Na afloop van de fietstocht wordt er vaak een drankje genuttigd en een snack uit de frituur genomen. Het clubhuis is gelegen op het bedrijventerrein "Het Nudepark" in Wageningen-West en is elke zaterdag en dinsdagavond (*) geopend. In het clubhuis worden diverse niet-fietsactiviteiten georganiseerd zoals kaartavonden, sinterklaasfeest en oud- en nieuw viering.

Het clubhuis is op dinsdag open om 20:00 uur en blijft dat in principe tot 22:30 uur. Als er dan nog mensen aan de bar zitten, is het de barkeeper, die mag besluiten tot hoe laat hij/zij open blijft. In het kader van ons horecabeleid, is dat overigens maximaal tot 24:00 uur.

Op zaterdag is de regel, dat het clubhuis van 13:00 tot 16:30 uur geopend is. Ook dan geldt dat de barkeeper mag besluiten of hij/zij daarna nog langer open blijft.

Het clubhuis is in de wintermaanden ook op de eerste dinsdagavond van de maand geopend.

Voor de activiteiten die de komende tijd op de agenda staan: zie activiteitenpagina

Klik op clubfietsen om over onze fietsgroepen te lezen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Joost Verburg
Secretaris: Tamara Bergstra
Penningmeester: Menno Bartlema
Lid (clubtochten): Wim Beltman

Lid (algemene zaken): José Heeres
 
 
De belangrijkste besluiten, o.a. de samenstelling van het bestuur en de hoogte van de contributie, worden genomen door de Algemene Ledenvergadering. Naast het bestuur kent TCW commissies die met speciale taken zijn belast. De belangrijkste daarvan zijn de toercommissie, die verantwoordelijk is voor vrijwel het gehele fietsprogramma, en de activiteitencommissie, belast met de organisatie van clubactiviteiten anders dan fietsen.
 Speerpunten beleid (versie 02-02-2023)
 
 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Hieronder zijn in pdf-vorm de teksten van de geldende versies van de statuten en huishoudelijk reglement opgenomen.
 
   

Historie

Toerclub Wageningen is opgericht op 1 september 1979 door een stel vrienden die het leuk vonden om samen te fietsen. Die vrienden vonden dat Wageningen een toerclub moest hebben. Direct vanaf de start begon men naast het houden van clubfietstochten zoals Parijs-Wageningen ook toertochten te organiseren, die open stonden voor iedereen. De LH-toer was zo'n fietstocht. Deze werd in 1986 van de kalender gehaald om plaats te maken voor de Hel van Wageningen en de Jan Janssen Classic.

TCW had in de beginjaren nog geen eigen onderkomen, de start van de tochten werd gehouden in Restaurant "De Keyser", nu restaurant "Het Gesprek", op het kruispunt Geertjesweg/Mansholtlaan.
In de loop der jaren is er veel veranderd. Het ledental groeide snel en in 1983 mocht de club een houten keet plaatsen nabij de ingang van het "Nudepark", dat toentertijd nog een sportcomplex was. Dat knusse, maar bouwvallige onderkomen werd verruild voor een echt clubhuis in 1991, toen de gemeente Wageningen TCW het gebouwtje van de ter ziele gegane muziekvereniging H.B.S. te koop aanbood. Een aantal jaren geleden is dat clubhuis, mede dank zij een aanzienlijke subsidie van de gemeente, een douchegelegenheid rijker geworden.

De vereniging telt nu meer dan 300 leden en kent intussen ook een sterk groeiende MTB-groep.

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.