Clubblad

BladNL

De Derajeur verschijnt 4 maal per jaar in een oplage van meer dan 350 exemplaren voor leden, donateurs en diverse sportorganisaties. Het voornaamste doel van de Derajeur is om de leden te informeren over bestuurszaken en om fietsverhalen van mede fietsers te laten lezen.

De Derajeur wordt verspreid onder de leden en donateurs, op de leestafel van de openbare bibliotheek in Wageningen en Stichting Fondsen Werving Wageningen.

Naast de Derajeur verschijnt er - wanneer daar aanleiding voor is - een nieuwsbrief.

Edities van 2022

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur Oktober 2022

Derajeur Juni 2022

Derajeur Februari 2022


Edities van 2021

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur Oktober 2021

Derajeur Juni 2021

Derajeur Februari 2021


Edities van 2020

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2020

Derajeur Oktober 2020

Derajeur Juni 2020

Derajeur Februari 2020


Edities van 2019

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur Oktober 2019

Derajeur Juni 2019

Derajeur Februari 2019


Edities van 2018

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2018

Derajeur Oktober 2018

Derajeur Juni 2018

Derajeur Februari 2018

Derajeur Februari 2018

 


Edities van 2017

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2017

Derajeur Oktober 2017

Derajeur September 2017

Derajeur Juni 2017

Derajeur April/Mei 2017

Derajeur Februari/Maart 2017

 


Edities van 2016

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2016

Derajeur Oktober 2016

Derajeur September 2016

Derajeur Juni 2016

Derajeur April 2016

Derajeur Februari 2016

 


Edities van 2015

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2015

Derajeur Oktober 2015

Derajeur September 2015

Derajeur Juli 2015

Derajeur April 2015

Derajeur Februari 2015

 


Edities van 2014

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2014

Derajeur Oktober 2014

Derajeur Augustus 2014

Derajeur Juni 2014

Derajeur April 2014

Derajeur Februari 2014

 


Edities van 2013

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2013

Derajeur Oktober 2013

Derajeur September 2013

Derajeur Juni 2013

Derajeur April 2013

Derajeur Februari 2013


Edities van 2012

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2012

Derajeur Oktober 2012

Derajeur September 2012

Derajeur Juni 2012

Derajeur April 2012

Derajeur Februari 2012 

 


 

 

Edities van 2011

Hieronder staan in verband met privacybescherming alleen gestripte versies.

Derajeur December 2011  

Derajeur Oktober 2011

Derajeur September 2011

Derajeur Juli 2011

Derajeur Mei 2011

Derajeur April 2011

Derajeur Maart 2011

Derajeur Januari 2011