Wintertrio wordt winterduo!

Het was dit jaar niet anders dan andere jaren tijdens de de algemene ledenvergadering van TCW op dinsdag 22 november. Het voltallige bestuur achter de tafel en ongeveer veertig leden in de zaal. Ook het verloop was min of meer zoals gebruikelijk. Sommige agendapunten vergden geen tijd en werden na voorlegging met een hamerslag geaccordeerd; andere namen een groot gedeelte van de avond in beslag. Tot de eerste categorie hoorde de benoeming van twee bestuursleden. Voorzitter Herman Winkels en secretaris Frank Fiselier waren aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten – en dat had niemand verwacht want waarom zou men ook - en zij werden dus voor twee jaar herbenoemd. De voorzitter maakte daarbij wel terloops de opmerking dat dit zijn laatste termijn is, waarvan akte. In de tweede categorie vielen het financieel verslag, de gang van zaken bij de Jan Janssen Classic, en de vermindering van het aantal MTB-tochten in de winter van drie naar twee. Dat laatste pas met ingang van het volgend najaar. Dat punt werd namens de toercommissie toegelicht door Gerjohn Bos onder het motto ‘kwaliteit voor kwantiteit’. Hij deed dat zo overtuigend dat de vergadering niet anders kon dan akkoord gaan. De vraag blijft wel wat de nieuwe naam wordt van de wintertochten: Winterduo of Wageningse Wintertochten. Ook was er nog een stevige discussie over de inrichting van de JJC, gekoppeld aan de financiën van dit grootste evenement van TCW en dat kostte tijd. Pas tegen elven werd de vergadering door de voorzitter gesloten waardoor er weinig tijd restte om na te praten. Dat moet dan maar op een ander moment, maar die zijn er genoeg tot de volgende ALV van TCW.

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.